Kiedy rozpocząć fizjoterapię po urazie?

2021-12-13T23:50:47+01:00

Urazy są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do gabinetu fizjoterapeutycznego. Wpływ na to ma częstotliwość ich powstawania i nieskuteczność farmakologicznych sposobów leczenia, które w większości przypadków skupiają się na wyeliminowaniu objawów, a nie na objęciu terapią rzeczywistej przyczyny dolegliwości. W społeczeństwie rozpowszechnione jest przekonanie, że jakiekolwiek działania lecznicze mogą zostać podjęte dopiero po [...]