Kiedy rozpocząć fizjoterapię po urazie?

Opublikowano: 20 października 2022

Urazy są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do gabinetu fizjoterapeutycznego. Wpływ na to ma częstotliwość ich powstawania i nieskuteczność farmakologicznych sposobów leczenia, które w większości przypadków skupiają się na wyeliminowaniu objawów, a nie na objęciu terapią rzeczywistej przyczyny dolegliwości. W społeczeństwie rozpowszechnione jest przekonanie, że jakiekolwiek działania lecznicze mogą zostać podjęte dopiero po upłynięciu kilku dni lub nawet tygodnia od incydentu urazowego. Czy takie postępowanie jest w rzeczywistości słuszne?

Czas działa na Twoją korzyść

Podczas urazów dochodzi najczęściej do uszkodzenia tkanek, co objawia się dolegliwościami bólowymi, ograniczeniem zakresu ruchu i problemami w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Większość struktur organizmu człowieka posiada naturalną zdolność do regeneracji, jednak brak pobudzenia tego procesu nie tylko wydłuża czas rekonwalescencji, ale również może prowadzić do pojawienia się nieodwracalnych ograniczeń w wykonywaniu określonych ruchów. Najkorzystniejszym sposobem leczenia jest zastosowanie fizjoterapii zaraz po urazie. Korzyści takiego działania obejmują zmniejszenie obrzęku, który wynika z naturalnej reakcji obronnej organizmu manifestowanej pod postacią stanu zapalnego. Odpowiednio zastosowany drenaż i masaż przyspiesza odpływ płynu limfatycznego, co umożliwia wprowadzenie do terapii kolejnych technik leczniczych, których celem będzie odzyskanie pełnej sprawności uszkodzonych struktur.

Leczenie pourazowe to nie tylko ból!

Wbrew powszechnemu przekonaniu fizjoterapia zastosowana w okresie pourazowym nie musi być kojarzona z trudnym do zniesienia bólem. Tkliwość tkanek wynikająca ze skręcenia stawu lub stłuczenia mięśnia jest powodem, przez który pacjenci obawiają się ingerencji terapeutycznej w tym okresie. W rzeczywistości odpowiednio zastosowane metody będą skutkowały szybszą regeneracją komórek i zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Strach osoby po przebytym urazie jest bardzo często nieuzasadniony, ponieważ końcowy efekt zabiegów terapeutycznych jest spójny z oczekiwaniami pacjenta. Odpowiednio poprowadzona terapia przyniesie ulgę w leczeniu i pozwoli w krótkim czasie wrócić do ulubionych aktywności fizycznych oraz wykonywania codziennych obowiązków.

Funkcja ma znaczenie

Szybkie wprowadzenie fizjoterapii po urazie pozwala również uniknąć niebezpiecznych konsekwencji unieruchomienia. Tkanki miękkie, takie jak ścięgna i mięśnie, ze względu na chwilową utratę swojej funkcji spowodowaną zwichnięciem barku lub skręceniem stawu skokowego, zostają wyłączone z aktywności w okresie urazowym. Ograniczenie jest również wynikiem bólu tej okolicy ciała i strachem przed odnowieniem się urazu. W ostatnich latach stopniowo odchodzi się od zakładania sztywnych opatrunków gipsowych i łusek ograniczających ruchy. Zaniki mięśniowe i zmniejszona mobilność struktur, ze względu na całkowite wyłączenie danego stawu lub mięśnia z funkcjonowania, może w końcowym rozrachunku okazać się bardziej szkodliwe niż jego stopniowe aktywizowanie. Najlepsze efekty osiągane są bowiem u pacjentów, u których wcześnie wprowadzona została terapia nakierowana na odzyskanie pełnej funkcji uszkodzonych tkanek. Poparty wiedzą i doświadczeniem plan terapeutyczny pozwala na szybki powrót do zdrowia, bez wystąpienia niebezpiecznych powikłań w przyszłości, pod postacią przetrwałych skutków przebytego urazu.