Nasze usługi

Dziedzina fizjoterapii opierająca się na szczegółowym wywiadzie, wnioskowaniu klinicznym oraz najnowszych doniesieniach naukowych, dzięki której leczy się szereg dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego za pomocą specyficznych środków oraz odpowiednio dobrych ćwiczeń.

Metoda oparta na wnioskowaniu z mowy ciała pacjenta, wywiadzie i badaniu. Pozwala na uzyskanie szybkich efektów poprzez działanie na powięzi. Terapia opiera się na siedmiu dystorsjach powięziowych, z których każda ma swoją charakterystykę i indywidualny sposób postępowania. Bardzo dobrze sprawdza się w stanach ostrych jak i przewlekłych.

Metoda mająca na celu przywrócenie prawidłowego działania niektórych narządów wewnętrznych poprzez ich prawidłowe ustawienie, rozluźnienie powięzi oraz wyciszenie. Polega na poprawie ruchomości między narządami wewnętrznymi oraz przywróceniu fizjologicznej funkcji.

Koncepcja oparta na zastosowaniu szerokiego wachlarza ćwiczeń mających na celu powrót do prawidłowego funkcjonowania, wycofania nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz utrwaleniu prawidłowych funkcji. Określa i diagnozuje dysfunkcje ruchowe na podstawie których wprowadzane są ćwiczenia związane z codzienną aktywnością ruchową

Zabieg, w którym wykorzystuje się igły akupunkturowe w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Igły wbijane są w punkty spustowe zlokalizowane w danym włóknie mięśniowym poprzez badanie palpacyjne. Można je również wykorzystywać do terapii blizn, przeczulicy, niedoczulicy oraz przy spastyczności.

Nowatorska metoda terapii manualnej zajmująca się przede wszystkim dolegliwościami w obrębie twarzy, czaszki, stawów skroniowo-żuchwowych oraz nerwów czaszkowych. Metoda obejmuje badanie, leczenie oraz autoterapię całego systemu czaszkowo-żuchwowego. Głównie wyróżnia się tutaj leczenie szumów usznych, bólów głowy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz stanów po zabiegach stomatologicznych i operacyjnych